We solve it

O firme - O nás

Spoločnosť Gukom, spol. s.r.o. bola založená v roku 1993 ako špecializovaný výrobný závod na výrobu záhradných malotraktorov a príslušenstva. Neskôr rozšíril svoj výrobný program o kovové nábytky a rôzne zámočnícke výrobky.

V súčasnosti výrobný program tvorí hlavne výroba zábradlí z ocele pre zahraničného partnera – s výrobnou kapacitou 500 ton ročne- čo predstavuje v priemere 33 km zábradlia. Pracujeme na rozšírení výroby zábradlí, resp. ich častí z nerezovej ocele, ako aj dodávanie produktov s finálnou povrchovou úpravou ako je žiarivé zinkovanie v súlade s normou DIN EN ISO 1461, resp. farbenie práškovou farbou. Druhú podstatnú časť výrobného programu tvorí výroba častí karosérie, podvozkov, radlíc pozemných stavebných strojov- rýpadiel skapacitou 2200 súčiastok ročne. Vyrábajú sa na základe výrobných dokumentácii dodaných zákazníkom zváraním, trieskovým obrábaním a lakovaním.

S cieľom udržania konkurencieschopnosti neustále investujeme do modernizácie výrobnej technológie. V roku 2017 rozšírili sme svoje výrobné kapacity o nový Fiber Laser HSG 1,5kW a CNC Ohraňovací lis HACO. Spoločnosť má k dispozícii takmer 20 000 m2 celkových plôch zo 4 výrobnými halami o celkom 1500 m2, skladová hala 300 m2, priestor pre povrchovú úpravu cca. 40 m2 a administratívne budovy.

Zamestnávame vyše 40 kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti zvárania (zvárači bývalej lodiarne), zámočníctva (zámočníci, technici, konštruktéri z bývalej továrne motocyklov „Babetta“), obrábania kovov.

Príchod roku 2018 prinášal významné zmeny vo vlastníckych vzťahoch spoločnosti. Vstúpením silného zahraničného partnera do spoločnosti a zmenou vedenia po dlhých rokoch naberá firma nový pozitívny smer fungovania. Okrem už zavedeného Systému manažérstva kvality ISO 9001 ďalej plánujeme zaviesť a implementovať Systémy manažérstva environmentu ISO 14001 a Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001. Z certifikátov z oblasti výroby plánujeme zaviesť STN EN ISO 1090.