We solve it

Kontakt

Gukom, spol. s.r.o
Priemyselný areál 327
94603 KOLÁROVO
Slovakia

pin-icon

e-mail:
gukom@gukom.sk

tel:
+421 918 188 414
IČO: 31447139
DIČ: 2020398160
IČ DPH: SK2020398160
Dipl. Ing. Mgr. Attila Pálfy
Konateľ
E-mail:
attila.palfy@gukom.sk
language-icon language-icon language-icon language-icon
Varga Zoltán
Projektový manažér
E-mail:
zoltan.varga@gukom.sk
language-icon language-icon
Dénes Kovács
Vedúci oddelenia laseru a ohýbania
E-mail:
denes.kovacs@gukom.sk
language-icon language-icon language-icon
Ing. Peter Radványi
Vedúci skladu

Mobil:
+ 421 907 897 990

E-mail:
radvanyi@gukom.sk
language-icon language-icon
Kristína Tánczos
Účtovníčka

E-mail:
office@gukom.sk
language-icon language-icon
Lucia Borsányiová
Mzdová účtovníčka:

E-mail:
gukom@gukom.sk
language-icon language-icon
Ing. Tokár Attila


E-mail:
attila.tokar@gukom.sk
language-icon language-icon language-icon